Міжвузівське співробітництво

Фізіологія рухової активності

08.05.2015 12:50

Методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт з дисципліни «Фізіологія рухової активності» для студентів ІІ курсу факультету фізичного виховання 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я  людини» за напрямом підготовки 6.010201 Фізичне виховання.

Процес фізичного виховання і спорту може мати успіх тільки за умов, що його практична реалізація базується на знаннях біологічної суті фізичної активності людини, закономірностях її росту і розвитку, знаннях процесу адаптації організму до впливу фізичних вправ, біологічних осоновах дозування фізичних навантажень, контролі за їх впливом на організм у різних умовах зовнішнього середовища.

Фізіологія рухової активності – наука про рухову діяльність людини та її вплив на соматичні функції організму.

Фізіологія рухової активності є основою теоретичних знань і практичних навичок, що необхідні для науково-обгрунтованого здійснення навчального та тренувального процесів, змагальної і спортивно-прикладної діяльності у фізичному вихованні, спорті і масовій фізичній культурі.

Одним із методів вивчення  фізіології рухової активності  у вузі є виконання студентами під керівництвом викладача експериментів під час практичних занять. Це допомагає їм глибше осмислити закономірності основних фізіологічних функцій організму, вони одержують безпосереднє підтвердження теоретичних положень про ці функції, засвоюють сучасні методи фізіологічних досліджень, набувають навичок у постановці й проведенні експериментів, навчаються аналізувати здобуті результати, узагальнювати їх, робити висновки.

Практична робота №1.pdf (495350)
Практична робота №2.pdf (189205)
Практична робота №3.pdf (243465)
Практична робота №4.pdf (236739)
Практична робота №5.pdf (261559)