Міжвузівське співробітництво

Метою міжвузівського співробітництва є:

    - формування професійно підготовленого вчителя фізичного виховання та основ здоров’я, який здатний працювати в навчальних закладах різних рівнів акредитації, якому були б притаманні духовність, висока мораль, культура, інтелігентність, творче педагогічне мислення, гуманістична спрямованість педагогічної діяльності;

    - формування у студентської молоді розуміння здоров’я як найвищої цінності,  збереження та зміцнення свого здоров’я у всіх його аспектах (духовному, психічному й фізичному);

    - залучення студентів до активної участі у спортивно-масовій роботі (гуртки, секції, факультативи тощо) та до здорового способу життя.

 

 

 

 

 

.

Хоменко Павло Віталійович

декан факультету фізичного виховання, доктор педагогічних наук, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

закінчив з відзнакою природничий факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г.Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія», і здобув кваліфікацію вчителя хімії, біології, основ екології і безпеки життєдіяльності. У 2013 році здобув другу вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання» і отримав кваліфікацію вчитель фізичного виховання.

вчитель фізичного виховання

Сердюк Денис Олександрович

закінчив Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Фізичне виховання» і здобув кваліфікацію вчителя фізичного виховання та організатора спортивномасової роботи. Працює викладачем Аграрного коледжу управління і права ПДАА

вчитель фізичного виховання та організатор спортивномасової роботи

Новописьменний Сергій Анатолійович

закінчив Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, природничий факультет за спеціальністю  "Педагогіка і методика середньої освіти, біологія і валеологія" та здобув кваліфікацію вчителя біології, валеології та основ екології.

Персональний сайт: https://san26.webnode.com.ua

асистент кафедри біології та основ здоров'я людини, вчитель з основ здоров'я

Яременко Олександр Іванович

закінчив Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю "Фізичне виховання" та здобув кваліфікацію вчителя фізичного виховання, кваліфікація – вчитель. Працює викладачем Аграрного коледжу управління і права ПДАА

вчитель фізичного виховання