Міжвузівське співробітництво

 

Наш методичний кабінет створено з метою:

організації безперервної освіти кожного, мотивації до інноваційної діяльності, впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій, вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду, підвищення рівня професійних компетентностей викладачів фізичного виховання та основ здоров’я.

Здоров'я - це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб та фізичних вад. Здоров’я — це єдиний засіб, який дає людині можливість досягти високої мети — реалізації всіх закладених у ній від народження талантів і здібностей.

УВАГА! ВІДЕОУРОК

Новини

Гігієна

15.05.2015 11:04
У розділі подано розробку виконання лабораторних робіт з курсу «Гігієна». Визначено мету кожної лабораторної роботи, сформовано основні теоретичні питання даної теми, подано завдання для практичної роботи. Для кожної роботи пропонуються контрольні питання, завдання, подані таблиці, навчальні...
Методичні рекомендації щодо проведення занятть з фізичного виховання: Зміст та основні правила волейболу.pdf Історія великого тенісу 2013.pdf Круговий метод-КН-2010.pdf Методика підбору вправ ранкової гігієнічної гімнастики.pdf Оздоровчі хвилинки на заняттях 2013.pdf Основи...
Методичні рекомендації щодо проведення практичних, семінарських та лабораторних занять з вікової фізіології та валеології. ЛР 1.pdf (153147) ЛР 2.pdf (155289) ЛР 3.pdf (153595) ЛР 4.pdf (147899) ЛР 5.pdf (149068) ЛР 6.pdf (156114) ЛР 7.pdf (152811) ЛР 8.pdf (193889) ЛР 9.pdf (189785) ПР 1.pdf...
Подано практичні роботи з дисципліни “Основи здорового способу життя”. Метою викладання навчальної дисципліни “Основи здорового способу життя” є здоровий спосіб життя, його принципи та втілення їх в життя кожного, як профілактика хвороб та нормального творчого життя. Основними завданнями вивчення...
Методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт з дисципліни «Фізіологія рухової активності» для студентів ІІ курсу факультету фізичного виховання 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я  людини» за напрямом підготовки 6.010201 Фізичне виховання. Процес фізичного виховання і спорту...